Ima nyomorúságban

Uram!
Kezedre bízom lelkemet,
Mert szolgád vagyok, s gyermeked.
Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet,
És vedd  szent Kezedbe éltemet!
Mert életem Tőled függ,
Szemem a Te Igéden csüng.
Adj hát szívembe életet,
Töröld le könnyeimet!
Tudom, számon tartasz belőle minden cseppet,
S tudom, meghallgatod Hozzád szálló rebegésemet.
S megoldást adsz, és visszaadod reményemet,
S megsegítesz, biztosítod megélhetésemet.
Mert Te Jézus meghallgatsz,
És Jó Atyánkkal megtartasz,
És Szentlelked által meg is vigasztalsz.
Én pedig dicsérlek,
Imádlak, magasztallak, míg élek!
Mert ez életem nagy célja:
Hogy a Mennyekben reám is mosolyogjon a Menny Ura.
Köszönöm, drága, jó Atyám,
Hogy meghallgattad e verses imám!
Még arra kérlek Téged,
Váljon sokak hasznára e fohász, s dicséret!
Ámen.

Kiskunhalas, 2003. április 7. 9:36

VISSZA