Karácsony, a Szeretet Ünnepe

Karácsony, a Szeretet Ünnepe,
S Megváltónk, Jézus születésének napja.
Mikor Ő értünk eljött a Földre, annyira szeretett...
E napon Betlehem jászlában kisdedként megszületett.

Annyira szeretett, hogy vérét adta,
Testét bűneinkért engesztelésül odaadta,
Tulajdon lelkét nem sajnálva,
Önként ment a keresztfára

Mennyei Atyja, ki Istenünk, áldozatát elfogadva,
Szentlelkével Őt harmadnap Érted , s értem feltámasztotta.
Maga mellé ültette Szent Fiát a dicsőségbe,
Jézus Krisztust Érted, s értem megdicsőítette.

Bűneidet eltörölvén esedezik Érted, s értem,
Még, ha vétkeznék is, ha megvallom,
Megbocsátja minden rossz tettem,
S, úgy tekint reám, mint, ha soha nem vétkeztem.

E csodás kegyelem elérhető,
Fogadd el, hív most Ő!
Szívedbe Őt hívd most be,
S Ő biztosan felvisz a Mennybe!

Ember, mikor karácsony van, erre is emlékezzél,
S arra, hogy ne csak a Szeretet Ünnepén szeressél!
Szeresd Embertársad, mint Magad,
Mindennap!

Kiskunhalas, 2002. december 17. 8:00