KONFIRMÁCIÓM

Hogy én is vehessem Uramnak szent Vacsoráját,
Életemnek eme nagy sákramentumát,
Elhatároztam, megkonfirmálok e szent napon,
Pünkösdkor, mikor Egyházunk Szent Lélek általi születése vagyon.

Lelkipásztoromnak fogadást teszek
Hogy jövőmben keresztyénként élek.
Megvallom egy Istenemben
Mindenható jó Atyámat,
Értem meghalt, s feltámadott Jézusomat,
S az Egyházunkban, bennünk élő Szent Lélek
Isteni szentháromságát.
Megfogadom az Úrvacsorával való élést,
Majd elmondom, hogy
Istent, és felebarátomat szeretni: ez a nagy parancsolat.

Végül, lelkészem rám helyezvén áldott kezét megáld,
Ezután végre vehetem
A kenyeret, és bort,
A szentséges Úrvacsorát.

S végre elmondhatom: MEGKONFIRMÁLTAM!

ÁMEN!!!

Kiskunhalas 2006. pünkösdjén.

Matics Tamás

VISSZA