Pünkösd

 

Pünkösd – E Szó számomra az Új Kezdet,
Mikor a Szentlélek a tanítványok közt – betöltvén Őket - munkálkodni kezdett…

Pünkösd – Kitöltetik Reád, s reám a Szentlélek Jelenléte,
Vigasztalása, gyógyítása, s így értelmet kap az ember léte!

Pünkösd – Szentlélek igaz bizonysága,
Hogy Jézus Krisztus Érted adatott szörnyű kereszthalálra!

Pünkösd – Számodra élővé teszi,
Hogy Jézus Krisztus Feltámadása tényleg igaz, s történelmi.

Pünkösd – Legyen neked mindennap Élő,
Hogy kész legyél, mikor Jézus Krisztus az Ég felhőin Érted eljő!

Pünkösd – Neked, igen, Neked drága Testvérem kívánom,
Hogy MINDEN NAPON az Úr Jelenléte VALÓSÁG legyen, ne csak álom!

ÁMEN!

„Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre.” (Joel 3,1a.)

ÁMEN!

VISSZA