Szerelem

Szerelem:
Számomra érthetetlen,
Szent érzelem, mely nékem nagy titok.

Szerelem:
Vajon több-e, mint puszta érzelem?
A válaszom: Igen!

Mert a szerelem:
Élni a Társadért!
S, ha kell, Életed Életéért odaadni:
Ez a szerelem!

És még ennél is több:
Vágyni a Szerelmed személyére,
Hangjára, Meleg Tekintetére,
Kedves Szavára,
S szenvedélyes ölelésére,
Melyben Te Neki adod Magad,
S Ő is Neked adja Magát,
S ketten lesztek eggyé:
Örökkön örökké...
Ez a szerelem!

És még más is?
A válaszom: Igen!
Egymásért élni,
Egymásért felelni,
Egymást félteni,
S Egymással szoros lelki közösségben lenni,
Egymás gondjait együtt viselni:
Ez a szerelem!

... És a valódi szerelem
Isten ajándéka!

Kiskunhalas, 2002. november 8. 18:10

VISSZA